ป้ายห้อย และป้ายแขวนผนัง มีความหวานละมุมนมะไม 🌸🌿✨With a uniqueness for _PEAR vintage_ signage #sak